قطعا اگر از مصالح مرغوب و اجرای استاندارد استفاده کنید کناف به مراتب بهتر است.

قیمت هر متر مربع پانل کناف ۲۳۴۰۰ تومان می باشد.

شما می توانید بلافاصله پس از اجرای تیغه ها و گچ و خاک روی آن کناف را اجرا نمایید ، البته پس از اتمام نازک کاری و قبل از رنگ آمیزی و یا کاغذ دیواری نیز اجرای کناف امکان پذیر می باشد.

بله، اگر پروژه با مصالح مرغوب و به صورت استاندارد اجرا شود در مقابل کناف مقاوم است.

وزن هر مترمربع کناف به ساختار اجرا شده دارد اما به صورت متوسط در سقف تیپ آ کناف هر متر مربع حدود ۱۰ کیلوگرم وزن دارد.

خیر ، اگر در مراحل اجرای کناف و نیز نقاشی اصول کناف و استاندارد آن اجرا شود به هیچ وجه ترک نمی خورد.

خیر ، با توجه به گالوانیزه بودن سازه های زیرسازی کناف به هیچ وجه خوردگی و زنگ زدگی در آن ها ایجاد نمی شود.

قیمت پانل کارا بستگی به نوع پانل و ضخامت آن متغیر است.